Review15

Jeg har været aktiv fysioterapeut i 30 år og arbejder dagligt med smertebehandling og
kropsbehandling af både børn og voksne.
Siden FIT kurset har jeg ikke givet een behandling uden at have brugt principper og teknikker fra
dette kursus.
Det har ændret og forbedret min tilgang til forståelse af kroppens funktion og hvordan jeg kan
påvirke dysfunktion positivt – og giver løbende masser af positive tilbagemeldinger fra mine
patienter.
Ernst har godt et enormt udviklingsarbejde i opbygningen af uddannelsens curriculum, og han
formidler det entusiastisk og levende.
Dette kursus er et must for fysioterapeuter.
Jakob Buchreitz.
Okt 2019